De Ruimte, praktijk voor psychotherapie

Image

Bruno Mertens

Mijn naam is Bruno Mertens en samen met mijn gezin woon ik te Wondelgem nabij Gent.

Image

Opleidingen

Ik volgde de opleiding tot psychotherapeut Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie (EA) te Berchem.

Doorheen de jaren volgde ik geregeld korte opleidingen vooral in de visie van de systeemtherapie.

Ik volgde de jaaropleiding mindfulness én jaaropleiding koppeltherapie aan de EA. En specialiseerde me verder in het begeleiden van koppels, met name Emotionally Focused Therapie (EFT).

De Ruimte

Om je goed te voelen in je vel is voor mij het begrip “ruimte” belangrijk. En dit zowel in jezelf, je relaties als in je leven.

Om mensen terug in verbinding te brengen met hun eigen kracht en mogelijkheden ontstond de Ruimte, een praktijk voor psychotherapie.

Je kan er terecht voor:

 • Individuele therapie

 • Relatietherapie

Professionele registratie

 • Ik ben lid van de beroepsvereniging Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV) en van de European Association For Integrative Psychotherapy.
 • Geregistreerd therapeut bij EFT-Belgium
 • Erkend supervisor (VVTIV)

Psychotherapie

Image

Het leven is een constante stroom van verandering. Ze daagt ons uit om “mee” te stromen in verbinding met onszelf en de wereld rondom. Indien we de dagelijkse realiteit als vanzelfsprekend beleven, dan voelen we ons goed.

Het is echter een ander verhaal als problemen ons de weg blijven versperren. Soms zijn de stenen op ons pad zo groot dat we geen uitweg meer zien. Als je blikveld vernauwd is en je geen mogelijkheden meer ziet, dan kan therapie je “nieuwe ogen” geven om jezelf en je situatie te herbekijken.

Als men erin slaagt om onder begeleiding, maar toch op eigen kracht een manier te vinden om met de problemen om te gaan, dan groeit het zelfvertrouwen.

Interactionele vormgeving

Het tijdperk van de westerse psychologie begon met de psychoanalyse van Freud. Daarna zijn er tal van psychologische scholen ontstaan en elke school had zo zijn eigen kijk op de mens en de wereld. De grote levensvragen zoals “wie ben ik en wat doe ik hier” zijn eigen aan de mens. Zo is de wijsheid van de Griekse filosofen nog steeds actueel.

Interactionele Vormgeving is een hedendaagse integratieve psychotherapie. Centraal staat dat groei en oplossingen vanuit de cliënt zelf ontstaan en dit in samenwerking met en onder begeleiding van de IV-therapeut.

Interactionele Vormgeving wordt gedoceerd aan de educatieve academie te Berchem.

Meer weten over interactionele Vormgeving, www.Educatieve-Academie.be

Individuele psychotherapie

Image

Als we geconfronteerd worden met zaken waarvoor we geen oplossing vinden (werk, thuissituatie, …), dan voelen we ons machteloos.

Psychotherapie is erop gericht om je de nodige ondersteuning en verheldering te bieden zodat je terug (in)zicht en greep op jezelf en de situatie krijgt.

Samen gaan we opzoek naar de veranderingen die mogelijk zijn waardoor je zelf weer verder kan.

Soms vraagt de situatie dat we iets doen. Maar soms brengt een andere kijk al het nodige inzicht en opluchting.

Tijdens de individuele therapie ligt de focus op het herstellen van de verbinding met zichzelf in wat men belangrijk vindt en nodig heeft.

Voor wie

 • Je wil loskomen van depressieve klachten, piekeren, onmacht, angst...
    
 • Je wil beter communiceren, je minder gespannen en verlegen voelen in contact met anderen
   
 • Je kampt met burnout en stress op het werk
   
 • Je wil hulp om een verlies te verwerken
   
 • Je worstelt met zingevingsvragen

Relatietherapie

Image

“…We begrijpen elkaar niet meer…., zij zal toch nooit veranderen…., ik heb het al duizend keer gevraagd en gezegd…, hij kent mij niet…. , ik zie het niet meer zitten… en toch zie ik haar nog graag…maar…”

Deze gedachten en nog heel veel andere vragen spoken door je hoofd als je relatie niet meer loopt zoals je zou willen.  Verwarring, vervreemding en allerlei tegenstrijdige gevoelens zoals hoop en wanhoop, angst en verlangen, vertrouwen en wantrouwen… zorgen ervoor dat de relatie zijn veilig gevoel verliest.  En dat is moeilijk te (ver)dragen.      

Samen in therapie

Bij relatietherapie wordt er ruimte gemaakt voor ieder zijn eigen kijk op de relatie en gaan we tegelijk opzoek naar afstemming.   Koppels groeien uit elkaar omdat er over wat belangrijk is te weinig overeenstemming is.  Een her-oriëntering van de belangen en prioriteiten kan al heel wat klaarheid geven.

Relatietherapie is erop gericht om tegelijk de verbinding naar onszelf als met onze partner te herstellen.  Dit betekent dat elke partner terug voeling krijgt met wat voor hem / haar belangrijk is.  Over wat je wil en niet meer wil, over wat je angsten en verlangens zijn, wat je mist en hoe jij deze "moeilijke" relatie ervaart.

Tijdens de sessies krijgen we zicht op hoe we in contact tov onze partner staan.  Welke rol we in de partner / gezinsrelatie opnemen.  Relaties gaan in crisis omdat oude patronen niet meer werken.  Hier zit echter ook een kans om te groeien als persoon én als koppel, gezin.  We stellen ons dan de vraag wie we zijn voor onszelf en naar onze partner.

Samen verkennen we hoe we elkaar als partners weer kunnen vinden en ondersteunen.  Dit is een groeiproces van elkaar stapsgewijs terug te vertrouwen en te respecteren.

Gedurende dit proces help ik :

• Om een open en luistergerichte houding naar elkaar te integreren.
• Om verlangens, angsten en verwachtingen naar elkaar uit te spreken.
• Om de complexiteit van communicatie te duiden en direct zichtbaar te maken.
• Om je eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

Verkennend gesprek

Image

Voordat de therapie echt van start gaat is er eerst een verkennend gesprek.

Hierbij bekijken we samen of het zinvol is om aan de therapie te beginnen en of het klikt tussen ons.

Afhankelijk van je mogelijkheden, wensen en ernst van de problemen spreken we wekelijks of éénmaal per twee weken af voor een sessie van 60 à 75 of 90 minuten.

De duur van de therapie hangt af van de ernst van de problemen en het doel dat jij wil bereiken.

Contact en tarieven

Image

Contact

Bruno Mertens
Schaapherderstraat 65
9032 Wondelgem

GSM : 0495/18 83 91 

Email : info@de-ruimte.be

Routebeschrijving

Tarieven

Individuele therapie: 65 euro

Relatietherapie: 75 euro

Afhankelijk van welke mutualiteit is er een beperkte terugbetaling mogelijk

Vul aub de verplichte velden in.
Vul aub de verplichte velden in.