de Ruimte

Praktijk voor individuele psychotherapie en relatietherapie

Psychotherapie

Het leven is een constante stroom van verandering.  Ze daagt ons uit om “mee” te stromen in verbinding met onszelf en de wereld rondom. Indien we de dagelijkse realiteit als vanzelfsprekend beleven, dan voelen we ons goed.

Het is echter een ander verhaal als problemen ons de weg blijven versperren.  Soms zijn de stenen op ons pad zo groot dat we geen uitweg meer zien.   Als je blikveld vernauwd is en je geen mogelijkheden meer ziet, dan kan therapie je “nieuwe ogen” geven om jezelf en je situatie te herbekijken.

Als men erin slaagt om onder begeleiding, maar toch op eigen kracht een manier te vinden om met de problemen om te gaan, dan groeit het zelfvertrouwen.
 

  

 

Interactionele vormgeving


Het tijdperk van de westerse psychologie begon met de psychoanalyse van Freud.  Daarna zijn er tal van psychologische scholen ontstaan en elke school had zo zijn eigen kijk op de mens en de wereld.   De grote levensvragen zoals “wie ben ik en wat doe ik hier” zijn eigen aan de mens.  Zo is de wijsheid van de Griekse filosofen nog steeds actueel.

Interactionele Vormgeving is een hedendaagse integratieve psychotherapie.   Centraal staat dat groei en oplossingen vanuit de cliënt zelf ontstaan en dit in samenwerking met en onder begeleiding van de IV-therapeut.            

Interactionele Vormgeving wordt gedoceerd aan de educatieve academie te Berchem. 

Meer weten over interactionele Vormgeving,  www.Educatieve-Academie.be